oferta: curs 19/20

L’experiència de molts de cursos i les millores proposades des de qualsevol instància de la Comunitat Educativa fan possible que les activitats IP5 s’enriqueixin any rere any per tal que en acabar l’etapa les competències bàsiques, tan importants en el currículum de l’alumnat, estiguin més assolides, i es desenvolupin paral·lelament les múltiples intel·ligències de l’alumnat.

Aquestes activitats es duen a terme d’octubre a maig,  durant 5 hores a la setmana de dilluns a dijous de 12.00 a 13.00 i els divendres de 15.00 a 17.00

Educació Infantil

Anglès                          

Música: jocs i danses

Teatre                               

Vida pràctica                    

Feim experiments   

Art-teràpia               

1r i 2n d’Educació Primària

Informàtica              

Cantam i dansam    

Teatre    

Ludomates              

Kids and english

3r i 4t d’Educació Primària

Informàtica              

Percussió        

Volum i Color       

Ludomates     

Let´s act

Escacs            

5è i 6è d’Educació Primària

Informàtica              

Ludomates     

Arts & Crafts            

3 2 1… action  

Escalada                   Robòtica (5è)