oferta: curs 21/22

L’experiència de molts de cursos i les millores proposades des de qualsevol instància de la Comunitat Educativa fan possible que les activitats IP5 s’enriqueixin any rere any per tal que en acabar l’etapa les competències bàsiques, tan importants en el currículum de l’alumnat, estiguin més assolides, i es desenvolupin paral·lelament les múltiples intel·ligències de l’alumnat.

Aquestes activitats es duen a terme d’octubre a maig,  durant 5 hores a la setmana de dilluns a dijous de 12.00 a 13.00 i els divendres de 15.00 a 17.00