DIADA FAMÍLIA-ESCOLA

Dissabte 26 d’octubre de 10:30h a 16h, viu l’escola a la tardor! (Tota la informació la podeu veure al vídeo i al document descarregable)

Llegir més

ROSALIA CONDE

ROSALIA CONDE Les millors coses de la vida s’aprenen per contagi, Rosalia Conde contagaiava. Paraules de l’escriptor Gabriel Janer Manils que defineixes molt bé na…

Llegir més