Projecte Art i Hort

El projecte  va adreçat als alumnes d’Educació Infantil  i d’Educació Primària i a Educació Secundària.

Té com a finalitat formar ciutadans  amb consciència i sensibilitat mediambiental, donant respostes a problemàtiques locals i globals relacionades amb la sostenibilitat del planeta.

Té una àmplia trajectòria en dur a terme activitats que relacionen el medi ambient amb l’art. Cada curs escolar s’elegeix un artista que fa feina en la línia de l’eco-sostenibilitat. Es dóna a conèixer el seu llenguatge plàstic i les seves obres més importants i es realitzen activitats que relacionen directament l’artista amb el medi Ambient.

Enfocat en el treball de l’hort serviria com una petita experiència del Sistema de la Vida amb tota la seva complexitat d’estructura, de relacions, de xarxes, d’ensenyament de la vida mateixa. La connexió entre naturalesa i alumnat com a part central d’una educació de futur en un món en el qual vivim cada vegada més allunyats de la Natura i en el qual ja s’està començant a encunyar nous termes com el de trastron de dèficit de Natura (Richard Louv)

L’ ampli espai natural que tenim ens possibilita dur a terme activitats exteriors, experimentar amb la terra i observar els cicles de les plantes, crear un espai que convidi a la reflexió i propiciar el contacte amb la natura a través dels sentits: olorar, observar, degustar, tocar i escoltar:

  • Espai d’aprenentatge de cultiu ecològic i treball amb les diferents espècies que habiten a l’hort: tant plantes com animals.
  • Espai de diàleg i de convivència.
  • Espai de lectura.
  • Espai lúdic i didàctic
  • Espai d’experimentació, tant si plou com si fa sol.
  • Espai fotogràfic.

Pretén atorgar una dimensió a La Terra com a casa comuna prioritzant el valor de la sostenibilitat: mantenir un planeta per als nostres alumnes i per les generacions del futur. Aquest és el deure que tenim en comú.

Els alumnes tenen 1 hora cada 15 dies per treballar a l’hort de l’escola a part de poder interactuar amb la natura el temps de pati.