Biblioteca

El Centre ofereix a la Biblioteca un espai i un ambient que faciliti l’estudi i el treball per aquells alumnes que dinen en el centre  d’Educació Secundària.

Està oberta de dilluns a divendres de 15:00 a 17:00.

Per utilitzar-la és necessari:

  • Respectar el silenci i el clima d’estudi.
  • Portar el material necessari i no entrar i sortir constantment.
  • No portar begudes ni menjar
  • Respectar totes les normes de convivència del Centre.