Departament d’Orientació

  • Orientadora: Cristina López
  • Mestra d’Educació Especial (PT): Crsitina Colom
  • Mestra d’Audició i Llenguatge (AL): Mar Juan i Àngels Ramis
  • Auxiliar Tècnic Educatiu (ATE): Tana Gual