Activitats extraescolars IP5

Al nostre Projecte Educatiu volem destacar la importància a Educació Infantil i Educació Primària de les activitats IP5, que el Centre ofereix a tot l’alumnat d’aquestes etapes.

Les activitats d’IP5 tenen com a objectiu oferir un espai de creixement extraescolar per a desenvolupar els talents i les capacitats de cada un dels alumnes amb la finalitat de millorar l’èxit escolar, la inclussió social i reforçar l’assoliment de les metes del projecte educatiu del centre.

Intentam crear ambients que ajudin a potenciar el talent personal de cada un dels alumnes i el talent com a grup. Entenenem que cada persona pot arribar a fer alguna cosa molt ben feta, independentment de la seva herència genètica i del seu entorn personal.

Ho feim a través d’activitats que potencien els cinc pilars de l’educació hol·lística: cap, cor, mans, cos i esperit.

·            Amb les mans i amb els cos  feim, ens movem i actuam.

·            Amb el cap sabem, raonam, pensam, cream

·            Amb el cor sentim, ens emocionam, empatitzam, estimam i respectam.

·            Amb l’esperit transcendim, admiram, unim, irradiam.


LES ACTIVITATS IP5 SÓN :

ACCESSIBLES  I INCLUSIVES: per tots els alumnes del centre d’Educació infantil I Educació  Primària. Ningú pot quedar exclòs de l’activitat.

LÚDIQUES, EXPERIMENTALS, VIVENCIALS I MOTIVADORES:

Una majoria dels alumnes reconeixen divertir-se.

EFICACES:  Un enfocament  pràctic i obert a la vida. Els alumnes aprenen i el que aprenen és útil per a la vida, té efectes en el procés educatiu i afavoreix l’èxit escolar.

HOLÍSTIQUES: Integren els 5 pilars de l’educació holística: cap, cor, mans, cos i esperit; poden focalitzar l’interès en un d’ells, però mai deixant de banda els altres. Afavoreixen les competències bàsiques i impulsen les intel·ligències múltiples.

PER AIXÒ :

SÓN COHERENTS amb el Projecte Educatiu del Centre,  amb la pedagogia Povedana.

Des de la proximitat, CREEN un clima amable per l’acompanyament educatiu basat en el diàleg respectuós i no dirigista, generador de confiança i de compromís i regenerador de l’equilibri emocional i social de cada alumne.

PROCURAM RATIOS BAIXES, de mitja classe, per a treballar des de la proximitat i donant un enfocament més personalitzat.

Potenciam les 4 METÀFORES DE LA VIDA: la foguera, l’abeurador, la cova, la vida.