Missió, visió i valors.

MISSIÓ.

Som una comunitat educativa arrelada a Mallorca, a la seva llengua i cultura inspirada en la Pedagogia de Pedro Poveda:

•Una escola que, acollint a cada persona, des d’una perspectiva d’humanisme cristià viu els valors de l’evangeli en diàleg amb la cultura.
•Una escola que creix en comunitat, on les relacions que teixim junts fonamenten l’aprenentatge.
•Una escola atenta i viva, que educa des de la participació per a formar una ciutadania crítica, responsable i capaç d’aportar les seves propostes i les seves accions a la societat.
•Una escola en contacte amb la natura i compromesa amb el medi ambient.

VISIÓ.

D’acord a la nostra missió aspiram a:

•Educar des d’una perspectiva holística. Consideram l’ésser humà des de tots els seus caires: cap, cor, mans i esperit.
•Tenir en compte a tots i a cada un dels que formam la comunitat educativa, i entenem que des del sentit de pertinença i des de l’enfortiment d’aquestes relacions podrem contribuir al benestar i a la formació de la persona.
•Teixir una bona qualitat de comunicació i convivència, que seran dos elements fonamentals en el procés educatiu.
•Formar persones amb capacitat d’adaptació creativa i crítica a les exigències de l’entorn.
•Ser un referent en l’àmbit de la innovació.

VALORS

•La creativitat: cercam respostes creatives a reptes, situacions i problemes.
•La solidaritat: som sensibles a les necessitats socials i ambientals del nostre món, lluitam a favor de la justícia, la inclusivitat i cuidam de la natura d’una forma integrada.
•La relació familiar: vivim un clima familiar on l’amor és la base de la nostra pedagogia.
•La gratitud: prenim consciència de tot el que rebem per part de les persones properes i per part de la natura i situam la nostra existència des de l’experiència agraïda
•L’alegria: ens situa en un estat d’ànim que transmet positivitat, força per avançar, ganes d’aprendre i benestar.