Missió, visió i valors.

MISSIÓ.

Som una comunitat educativa arrelada a Mallorca, a la seva llengua i cultura inspirada en la Pedagogia de Pedro Poveda:

• Una escola que, acollint a cada persona, des d’una perspectiva d’humanisme cristià viu els valors de l’evangeli en diàleg amb la cultura.
• Una escola que creix en comunitat, on les relacions que teixim junts fonamenten l’aprenentatge.
• Una escola atenta i viva, que educa des de la participació per a formar una ciutadania crítica, responsable i capaç d’aportar les seves propostes i les seves accions a la societat.
• Una escola en contacte amb la natura i compromesa amb el medi ambient.

VISIÓ.

D’acord a la nostra missió aspiram a:

• Educar des d’una perspectiva holística. Consideram l’ésser humà des de tots els seus caires: cap, cor, mans i esperit.
• Tenir en compte a tots i a cada un dels que formam la comunitat educativa, i entenem que des del sentit de pertinença i des de l’enfortiment d’aquestes relacions podrem contribuir al benestar i a la formació de la persona.
• Teixir una bona qualitat de comunicació i convivència, que seran dos elements fonamentals en el procés educatiu.
• Formar persones amb capacitat d’adaptació creativa i crítica a les exigències de l’entorn.
• Ser un referent en l’àmbit de la innovació.

VALORS

• La creativitat: cercam respostes creatives a reptes, situacions i problemes.
• La solidaritat: som sensibles a les necessitats socials i ambientals del nostre món, lluitam a favor de la justícia, la inclusivitat i cuidam de la natura d’una forma integrada.
• La relació familiar: vivim un clima familiar on l’amor és la base de la nostra pedagogia.
• La gratitud: prenim consciència de tot el que rebem per part de les persones properes i per part de la natura i situam la nostra existència des de l’experiència agraïda
• L’alegria: ens situa en un estat d’ànim que transmet positivitat, força per avançar, ganes d’aprendre i benestar.