PROJECTE MUSSOL

El projecte  va adreçat als alumnes d’Educació Infantil  i d’Educació Primària i a Educació Secundària.

És un projecte amb una projecció enormement poderosa sobre les persones. Té en compte els nous coneixements de la neurociència i va enfocat a millorar l’estat mental i emocional dels nostres alumnes i a unificar totes les vivències, a través de la meditació i la relaxació al l’escola.  Aquest projecte ens guia a posar l’atenció en l’espai interior des de la qual operam i és a la vegada un requisit per a arribar a descobrir una presència que ens habita propi del projecte de pastoral.

Aquesta és  desenvolupa progressivament tenint en compte les diferents edats i el nivell cognitiu i emocional de cada persona. És apta per a tothom i la consideram des d’una visió oberta i no necessita estar vinculada a cap confessió religiosa. Constatam que educar la interioritat és una necessitat vital i a la vegada una carència del nostre sistema educatiu.

Durant la setmana els alumnes tenen 1 hora dedicada a treballar diferents tècniques de relaxació i consciència plena (Mindfullness)