Equip directiu

  • Directora de centre: Ines Munar
  • Directora d’infantil i primària: Alicia Gracía-Carpintero
  • Director de secundària: Antònia Servera
  • Coordinadora de l’equip de pastoral i projecció social: Sonia García
  • Administració: Margalida Coll
  • Orientació: Cristina López