Equip directiu

Directora de centre: Ines Munar

Directora d’infantil i primària: Llúcia Fiol

Directora de secundària: Antònia Servera

Secretària del centre: Sonia García

Administració: Margalida Coll

Orientació: Cristina López