Departament d’Orientació

  • Orientadora: Cristina López
  • Mestre d’Educació Especial (PT): Jonathan Miguel Arco
  • Mestra d’Audició i Llenguatge (AL): Mar Juan Sánchez
  • Auxiliar Tècnic Educatiu (ATE): Tana Gual i Anabel Mesquida Carvajal