Projecte de Salut i Benestar

Aquest projecte preten abordar les qüestions de salut i benestar de tot el personal de
l’escola i integrar la salut en les activitats quotidianes del centre.

Cada any es detecten més casos d’obesitat infantil, degut sobretot als menjars ràpids i briotxeria i una manca d’activitat física, aquesta provocada per l’ús abusiu de les noves tecnologies. El pas de la infància a l’adolescència provoca desequilibris a nivell psíquic i físic que poden desembocar en trastorns de comportament i d’imatge desajustada de si mateix, aquest fet pot iniciar als joves en el consum de substàncies additives o propiciar conductes depressives. Davant aquest fet, el centre disposa un projecte de salut i benestar per a tots els membres de la comunitat educativa que fomentin hàbits de vida saludable.