El personal d’administració i servei está format per:

 • Margalida Coll Coll
 • Isabel Maria Carbou Cabeza
 • Asunción Huertas Tuda
 • Cristina Delgado Alivia
 • Maria José Leza Torrejón
 • Guillermo Barreyra
 • Joana Cladera Valls
 • Jerònima Sureda Roca
 • Antònia Serra Pons
 • Tana Gual Mestre
 • Bàrbara Barceló Munar
 • Elvira Romero