El personal d’administració i servei está format per:

  • Margalida Coll Coll
  • Isabel Maria Carbou Cabeza
  • Cristina Delgado Alivia
  • Maria José Leza Torrejón
  • Guillermo Barreyra
  • Joana Cladera Valls
  • Jerònima Sureda Roca
  • Antònia Serra Pons
  • Tana Gual Mestre