La nostra història

La Institució Teresiana inicia la seva presència a Mallorca el dia 29 de setembre de 1932 quan arribarem les primeres professores.

Les activitats començaren a la casa número 166 del carrer dels Oms.

 El mes d’octubre obriren les portes a les primeres alumnes que assistien a classe per preparar-se per fer Ingrés a l’Institut o per cursar Batxillerat.

Aquest primer Centre era una acadèmia i un internat, perquè, ben prest, l’anomenada de la bona feina i de la importància de l’estudi que inculcaven aquelles primeres professores va arribar a la Part Forana. Així arribaren les primeres internes.

El bon ambient, la vida de família, la senzillesa, l’alegria, …trets d’identitat de l’estil educatiu de Poveda ja es tastava des de bon començament.

Hi ha documentació que l’any 1936 l’Academia-Internado tenia un centenar d’alumnes. I des de l’any 1938 va funcionar com a Centro Reconocido de Segunda Enseñanza.

A partir de l’any 1939 el Centre obri les portes als pàrvuls, a l’ensenyament primari, des del 6 fins als 10 anys en què es realitzava l’Ingrés, que era el curs que permetia poder començar a estudiar el Batxiller.

També s’obrí les portes a les al·lotes que volien estudiar de mestres i havien d’anar a la Normal. Ser mestra era una de les poques professions liberals a les que podia accedir la dona.

Els estudis d’aquesta època ens demostren que a les Illes Balears durant la postguerra hi trobam una major presència de l’escola d’iniciativa privada. Aquesta iniciativa privada es troba en mans de l’Església i aquests centres estaven adscrits a l’Institut.

El curs 1945/46 les activitats de l’Acadèmia-Internat del carrer dels Oms comparteix instal·lacions amb l’edifici que hi havia en el número 27 del carrer Reina Esclaramonda, fins a l’any 1950.

El desembre de l’any 1961 es comprà una finca en el Rafal. Era una planta baixa amb un pis enmig d’un hort de tarongers, en el carrer D, en els números 4 i 6. Aquest carrer anomenat posteriorment carrer Lledoner.

Curs 1972/73.
S’iniciava una nova etapa amb nova ubicació i nom:

Col·legi Pedro Poveda.

El curs 1972/73 es va traslladar el Centre Educatiu de Reina Esclaramunda al barri del Rafal. S’iniciava així una nova etapa. Una nova ubicació i un nom nou: Col·legi Pedro Poveda.

Un Centre obert a la innovació pedagògica, preocupat per la transformació de la societat a través de l’educació. Obert als nous reptes educatius. Innovador en la implantació de la nostra llengua i en l’estudi de l’entorn.

Un Centre que promou els valors cristians, que entén l’educació en clau humanitzadora. I avui és un Centre familiar que intenta formar persones des dels tres eixos fonamentals que ens defineixen: La identitat cristiana. I la cura i el respecte del medi ambient.