Òrgans de govern i gestió

 

Titularitat:  Fundación Heura 1

 

Equip directiu:

Directora Titular     Maria Dolores García-Carpintero
Directora Pedagògica de Centre Rosa Mª Miró Julià
Cap d’Estudis Ed. Infantil i Primària Alícia García-Carpintero
Cap d’Estudis Ed. Secundària Mateu Tugores Vives
Cap d’Estudis d’innovació i formació Jonathan Miguel Arco
Secretari Jonathan Miguel Arco
Administradora Margalida Coll Coll

Coordinadors i caps de comissions:

 

Cap Departament d’Orientació:     Cristina López Galindo
Cap Comissió de Pastoral: Sonia García Gual
Cap Comissió de Comunicació: Maria del Mar Bibiloni Coll
Cap Comissió d’Hort i Art: Llucia Fiol Rosselló
Cap Comissió de Convivència: Mateu Tugores Vives
Cap Comissió de TICs: Jonathan Miguel Arco
Coordinadora Ed. Infantil: Mª del Mar Bibiloni Coll
Coordinadora de Llengua Anglesa: Antònia Servera Gayà
Coordinadora d’AMCO: Toni Matín Marín
Coordinadora IP5: Joan Miquel Carrió
Cap de PAS: Margalida Coll Coll

 

 

Horari d’atenció dels òrgans de direcció:

 

Directora titular: Dimecres de 12 a 13 h
Directora pedagògica: Dijous de 9 a 10 h
Cap d’estudis de secundària: Dimarts d’11 a 12 h
Cap d’estudis d’infantil i primària:
Dilluns de 9 a 10 h
Cap formació i innovació: Dilluns de 9 a 10 h

Es recomana concertar entrevista.

 

Claustre de professorat i personal del centre:

Educació Infantil:

Llucia Fiol Rosselló

Mª Del Mar Bibiloni Coll

Cristina Mesquida Carvajal

Laura Rigo / Catalina Florit Juan

Antoni Martín Marí

Educació Primària:

Sonia García Gual

Antoni Martín Marí

Carme Calafat Bauzá

Toni Reus Morro

Alicia Garcia-Carpintero Hernández

Inès Munar Fuster

Anabel Rubio De Torres

Jonathan Miguel Arco

Joan Miquel Carrió Trujillo

 Educació Secundària:

Margalida Gelabert Felipe

Antònia Servera Gayà

Catalina Rigo Fiol / Rosa Mª Peña Barceló (Alliberada Sindical)

Coloma Fuster Rechach

Antonio García Montilla

Rose Miró Julià

Mateu Tugores Vives

Maria Antònia Nicolau Rosselló

Fabio Saz Pérez

Juana M. Bordoy Far

 

Equip de Suport:

Cristina López Galindo

Joana Segura Escandell

Catalina Galmés

Tana Gual Mestre

 Mater:

Alicia Moreno Munilla

Maria Antònia Marquès

Teresa Subirás Huerta

 

Pas:

Margalida Coll Coll

Isabel Maria Carbou Cabeza

Asunción Huertas Tuda

Cristina Delgado Alivia

Maria José Leza Torrejón

Guillermo Barreyra

Joana Cladera Valls

Jerònima Sureda Roca/ Francisca Martínez

Ignacio Suárez Valestrini

Ana Isabel Mesquida Carvajal

Antònia Serra Pons

Tana Gual Mestre

Llucia Garau

 

 

Consell escolar:

 

Presidenta: Rosa Maria Miró Julià

Representants de l’Entitat Titular: Antònia Gaita Triay

MªDolores García-Carpintero

Una persona a determinar

Representant de l’APIMA: Maribel Bordoy Bennàsar

Representants de pares i mares:

Loreto Herrero

Francisca Vidal

Guillem Amengual

Representants del professorat:

Carme Calafat Felipe

Cristina Mesquida Carvajal

Antònia Servera Gayà

Ana Isabel Rubio de Torres

Representant del personal no docent: Isabel Carbou Cabeza

Representant de l’alumnat: Enric Oliver i Aya Lachkar

 

Fundació Heura 1

Patronat:

Presidenta:     Mª Dolors Garcia-Carpintero
Vicepresidenta: Antònia Gaita Triay
Secretària: Marta Maimó Cabanelles
Vocals: Maria Fullana Nadal
Rafela Mateu Mas
Miquel Mir Feliu