PROJECTE PASTORAL I PROJECCIÓ SOCIAL

Som una escola cristiana que promou la vivència, l’experiència i l’expressió de la fe. Tenim com a eix fonamental i transversal la dimensió humana, cristiana i evangelitzadora.

En el dia a dia fomentam l’educació en valors entre tots els membres de la Comunitat Educativa.

Durant l’any es fan  accions per col·laborar amb ONGs tant a nivell local com internacional, és el cas de Intered.