PROJECTE MUSSOL (PROJECTE D’INTERIORITAT)

Aquest projecte vol impulsar el coneixement d’un mateix a través de l’Educació de la Interioritat dins l’aula. Constatam que educar la interioritat és una necessitat vital i a la vegada una mancança del nostre sistema educatiu.

La competència espiritual és la capacitat de descobrir la dimensió més profunda de l’esser hum{ i el Misteri que el transcendeix, trobant el sentit i allò que és més essencial de la vida.

L’hem d’abordar des de les necessitats de cada edat, tenint en compte el nivell cognitiu i emocional de la persona a qui s’est{ educant. L’hem de desenvolupar progressivament.

Entenem l’infant o l’adolescent no com una persona potencial, sinó com una persona en plenitud que està cridada a fer de la seva vida un projecte personal únic, lliure i irrepetible, a viure l’aventura de l’existència.

L’espiritualitat és apta per a tothom, fins i tot per a aquelles persones que viuen alienes a les religions. El que cercam és connectar amb la saviesa espiritual que ens permetrà recórrer territoris, transitar-los i viure-los. Descobrim que és un valor ple i compartit, ningú en queda exclòs.

Continguts de la interioritat:

1.- Treball corporal: Massatge i relaxació activa, passiva i profunda.

2.- Dimensió creativa: Sessions amb mandalas, texts, narracions i imatges.

3.- Expressió simbòlica: sessions d’expressió pl{stica i creació musical.

4.- Regulació emocional: sessions de treball amb la respiració, la pr{ctica de l’atenció plena i

les visualitzacions.

5.- Desenvolupament espiritual: sessions de pràctiques meditatives, de       meravellament (sorpresa), contemplació i camins de silenciació.

Durant el curs 2013-14 ens comprometem com a mínim a fer una activitat relacionada amb cada un dels continguts.

“Aulas felices.” A les sessions de tutoria seguirem el programa “Aulas felices”. Aquest programa orienta l’educació cap a una millora de la qualitat de vida i el benestar, tenint en compte el plaer, el compromís i el sentit. Resulta perfectament útil per a educar, entre altres, temes relacionades amb la interioritat. També serveix per a treballar l’educació mediambiental, la convivència, l’estima del que som i del que tenim.