Reglament funcionament

1.- DADES D’IDENTIFICACIÓ I  TIPUS D’AUTORITZACIÓ DEL CENTRE

• TITULARITAT: FUNDACION HEURA 1

• CODI DEL CENTRE: 07003341

• DENOMINACIÓ: COL.LEGI “PEDRO POVEDA”

• DOMICILI: C/ LLEDONER, Nº 6 -ES RAFAL-

• LOCALITAT: PALMA DE MALLORCA

• MUNICIPI: PALMA DE MALLORCA

• PROVÍNCIA: BALEARS

• TIPUS D’AUTORITZACIÓ: DEFINITIVA

• DATA B.O.E.: 30/06/77  

2on. CICLE D’EDUCACIÓ 

INFANTIL: O.M. 10/04/92 ED. PRIMÀRIA: Implantació d’acord amb

el Calendari Oficial

ED. SECUNDÀRIA: O.M. 22/07/94

• NOMBRE D’UNITATS CONCERTADES CURS 2012/13

BOIB 131 21/09/2013

EDUCACIÓ INFANTIL: 3

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: 6

Primer Cicle d’ESO: 2

Segon   Cicle d’ESO: 2

• DOTACIÓ BÀSICA DE SUPORT EDUCATIU

                                   PT primària                         1

• RÈGIM DE CONCERT: GENERAL

El Curs 2015-16 es concedeix la dotació de 2/3 AL.

2.- IDENTITAT I PROPOSTA EDUCATIVA 

El Col·legi Pedro Poveda és un Centre integrat amb els següents nivells: 

Educació Infantil 3 unitats

Educació Primària 6 unitats

Educació Secundària 4 unitats

ASCE (Centre Mater Misericordiae) 1 unitat

La Institució Teresiana, Associació Internacional de Laics, és l’encarregada de la gestió pedagògica i forma part de la Titularitat del Centre juntament amb pares/mares.

L’Entitat Titular és la FUNDACIÓN HEURA 1

La Comunitat Educativa està integrada per:

  • Claustre:  vint-i-sis professors/es, 
  • Alumnat: tres-cents seixanta tres alumnes, 
  • Famílies: dues-centes cinquanta una famílies, 
  • Personal PAS: onze membres de personal no-docent d’Administració i Serveis 
  • Monitors Activitats Complementàries: vint-i-tres.