ROSALIA CONDE

Les millors coses de la vida s’aprenen per contagi, Rosalia Conde contagaiava. Paraules de l’escriptor Gabriel Janer Manils que defineixes molt bé na Rosalia.

A punt de començar un nou curs escolar val la pena aprendre de persones que han fet propostes educatives innovadores, que deixen petjades que estan amarades de la pedagogia de Pedro Poveda.

Terra de passions. Rosalia Conde.