L’ associació de pares i mares d’alumnes de Col·legi Pedro Poveda està constituïda com a organització de naturalesa associativa i sense ànim de lucre. La APIMA és el vehicle de comunicació entre els pares d’alumnes i el col·legi, sent la col·laboració de les famílies indispensable per obtenir una educació integral, i tenint sempre en compte el caràcter propi de l’escola i la pedagogia de Pedro Poveda.

Les finalitats principals de la nostra Associació són les següents:

  • Participar de manera activa, responsable i coherent en tot allò que ens demani el Centre.
  • Ser el nexe d’unió entre les mares i pares d’alumnes i l’escola.
  • Promoure i encoratjar qualsevol activitat religiosa, cultural, artística o esportiva que es consideri idònia per a completar la formació dels nostres infants.
  • Facilitar al centre en la mesura de les nostres possibilitats, l’adquisició de mitjans adequats per a un ensenyament eficaç.

Esperam la teva col·laboració!