Institució Teresiana

La Institució Teresiana és una Associació Internacional de Laics, amb la finalitat de contribuir a la promoció humana i social, a través de la mediació cultural i educativa. Està present en 30 estats d’arreu del món.

La Institució Teresiana va ser fundada el 1911 per Sant Pedro Poveda que volia que les persones que seguim la seva proposta estassem, com ell ho va fer, atents a l’escolta dels temps.


El nom de Teresiana està inspirat per Santa Teresa de Jesús, que en paraules de Sant Pedro Poveda, va viure “una vida plenament humana i tota de Déu.

La seu central i el govern general és a Roma. A Espanya hi ha una seu internacional de referència i també a cada ciutat on és present hi una seu de referència.

Els membres de la Institució Teresiana, homes i dones, es comprometen a viure la missió i espiritualitat des del testimoni personal, el treball professional i la vida familiar, en entitats públiques i privades, participant així de la missió evangelitzadora de l’Església.

La Institució Teresiana vol ajudar a crear xarxes de fraternitat que ajudin a respectar la diversitat, fomentar la inclusió i l’acollida, crear espais de diàleg i defensar la igualtat de totes les persones.

Més informació:

https://institucionteresiana.org/es/