Equip directiu

Directora de centre: Ines Munar

Directora d’infantil i primària: Alicia García-Carpintero

Director de secundària: Antònia Servera

Coordinadora de l’equip de pastoral i projecció social: Sonia García

Administració: Margalida Coll

Orientació: Cristina López