Projecte de Comunicació

Adreçat a tota la comunitat educativa, es fa ressò de tot els projectes i activitats que es duen a terme des de la resta de comissions així com des de la resta de la Comunitat Educativa,  recollint-ho i donant-ho a conèixer i deixant constància de la vida del centre. Estableix vincles i nexes de coneixement entre les famílies i l’escola i entre tots els que formam el centre.

El principal sentit d’aquest projecte és el del compromís de comunicació des de les accions d’escoltar-comunicar-compartir millorant els processos comunicatius amb tota la comunitat educativa. La presa de consciència de la importància de la comunicació i de la seva cura, la presència en les xarxes socials des d’un estil comunicatiu propi, la millora de la convivència a través de la comunicació, la coordinació del projecte lingüístic i la seva aplicació, la comunicació amb les famílies, la normalització lingüística són metes d’aquest projecte.