Menjador

El Centre ofereix el servei de menjador de les 13:00 a les 15:00 h, per a les famílies que ho necessitin, amb l’objectiu d’adquirir bons hàbits en el menjar i establir pautes de comportament fora de l’aula. Aquest servei està obert a tot l’alumnat

Ca n’Arabí és l’empresa que gestiona aquest servei.

Quan acaben de dinar o abans l’alumnat disposa d’un temps per jugar o per anar a l’aula d’estudi.