Projecte de les Tic a les Tac

Aquest projecte preten passar de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) a les TAC (Tecnologies d’Aprenentatge i Coneixement)

El Projecte de les  TIC neix arrel de la importància d’integrar i normalitzar l’ús de les tecnologies dins la nostra escola. Els alumnes de la darrera etapa d’ Educació Primària i els alumnes d’ESO treballen amb un dispositiu personal Chromebook.

L’equip  TIC treballa per sensibilitzar tota la Comunitat Educativa de la importància de les TIC a la societat en què vivim. Volem fomentar el bon ús i les bones pràctiques de les noves tecnologies i formar professors i alumnes en aquest entorn.

Consideram l’ús de les TIC com un mitjà per aconseguir un aprenentatge més global i fer partícip a l’alumnat del seu procés de feina.