ROSALIA CONDE

ROSALIA CONDE Les millors coses de la vida s’aprenen per contagi, Rosalia Conde contagaiava. Paraules de l’escriptor Gabriel Janer Manils que defineixes molt bé na…

Llegir més